Agentura START

Časté dotazy (FAQ)

Mohu dostat nějakou slevu?

Momentálně můžete dostat slevu (cca 5%) pouze při zaplacení dlouhodobého kurzu (kadeřnice) jednou splátkou.

Jak mohu uhradit kurz, o který mám zájem?

Můžete zasílat finance na náš účet bankovním převodem, nebo pomocí složenky. Platba v hotovosti na místě není vhodná, protože přihláška je kompletní po uhrazení patřičné částky.

Kdo je odpovědný zástupce – garant?

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenských předpisů. Může jím být pouze člověk, který splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti, tedy osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům a bezúhonná. Odpovědný zástupce je vždy ustanoven k určité živnosti, pro kterou musí splňovat i zvláštní podmínky, tedy odborné vzdělání a požadovanou praxi. Vůči podnikateli musí být ve smluvním vztahu, jeden odpovědný zástupce však nemůže být do funkce ustanoven u více než čtyř podnikatelů.

Problematická odpovědnost garanta

Co se týká samotné odpovědnosti osoby odpovědného zástupce, je její konstrukce do značné míry problematická. Ač je povinen zajistit řádný provoz živnosti a dbát dodržování živnostenských předpisů, jeho postavení v podniku vůbec nemusí být takové, aby mu umožňovalo tyto povinnosti plnit. Jde především o případy, kdy se odpovědný zástupce jako zaměstnanec podnikatele dostává do podřízené pozice a je na základě pracovní či obdobné smlouvy povinen plnit jeho pokyny. Živnostenský zákon proto odpovědnému zástupci osobně neukládá žádné sankce za porušení jeho povinností.